Доделување награди на учениците од СОСУ„Илинден“ за покажување посебен успех и интерес во учењето

Со Одлука на Наставнички совет по предлог на класните раководители учениците кои покажаа посебен успех и интерес во учењето добија пофалници и симболични награди со училишен прибор и литература. Наградите ќе им послужат како сатисфакција на сопствениот труд и успех и како мотивација за успех и продлабочување на сопствените знаења во иднина. Наградите им ги врачи Директорот и им посака успех во иднина.

Објавено на 26.12.2014 во Активности

Сподели го текстот

Back to Top