Инвестираме во развојот на образованието на нашите ученици

Во СОСУ „ИЛИНДЕН“-Илинден инвестирани околу 600.000,00 денари во информатичка опрема. Набавени се 11 десктоп компјутери,22 монитора,4 проектори,2 преносни компјутери, 13 рутери, 50 тастатури, 50 мауси, напојување, продолжни кабли и друга опрема за потребите на нашите ученици по предметот практична настава за образовниот профил Компјутерска техника и автоматика. Користејќи ја оваа информатичка опрема,  учениците ќе можат да ги продлабочат и прошират своите знаења, вештини и умеења.

Објавено на 26.11.2016 во Општо

Сподели го текстот

Back to Top