НАСТАВНИОТ КАДАР ОД СОСУ „ИЛИНДЕН“ ПОСЕТИ ОБУКА ЗА СОВРЕМЕНИ МЕТОДИ И ТЕХНИКИ ВО ОБРАЗОВАНИЕТО

Обуката е дел од проектот „Современи методи и техники на настава“ и има теоретски дел и поддршка во самата настава со практични примери, за да се поттикне креативноста на наставниците и учениците, да се развие критичкото мислење кај учениците и да се создадат предуслови за поголемо користење на дигиталните содржини.

Наставниците  по завршената обука добија сертификат кој е признаен од Бирото за развој на образованието и од “University College London“ .

Објавено на 16.06.2016 во Активности

Сподели го текстот

Back to Top