ОТВОРЕН ДЕН ВО СОСУ “ИЛИНДЕН“

На 28.05.2022  нашето училиште ширум ги отвори вратите за деветоодделенците, како и за сите останати кои сакаа непосредно  да се запознаат со квалификациите кои ги нуди училиштето, со наставниот план и програма, со проектите и изработките на учениците, да остварат директна комуникација со дел од наставниот кадар, да разменат мислења со дел од учениците, да направат увид во  условите за престој и учење, во ресурсите и опремата кои се на располагање на учениците, како и да се информираат за  предностите и  можностите кои ги нуди училиштето и електротехничката струка за понатамошно студирање или вработување.

Видео од отворениот ден во СОСУ Илинден

Објавено на 03.06.2022 во Општо

Сподели го текстот

Back to Top