Со зеленило против загадувањето

Учениците, родителите и вработените во СОСУ „Илинден“ се приклучија во проектот „Со зеленило против загадувањето“ , којшто е во организација на Општина Илинден и ќе трае во текот на месец март. Во училишниот двор на средното училиште се засадија разни видови на дрвца како:  туја смарагд, платани,буксуси,  сливи, лешници и разни видови на сезонско цвеќе. Покрај тоа се кастреа и уредија постоечките дрвца и се исчисти училишниот двор. Со поддршката на овој проект и активното учество во креирањето и уредувањето на околината и на животната средина училиштето сака кај учениците, родителите и вработените да се поттикне љубов кон природата, да се развие свеста за разубавување на околината, да се развие чувство за одговорност и почитување на природата,т.е. за чување и одржување на животната средина, како и да се добие функционално уреден двор според сите еколошки параметри. Училиштето искажува голема благодарност до сите кои се вклучија во акцијата за разубавување на училишниот двор.

 1 2  3 4 - Copy 5  DSC01618 DSC01619 DSC01620 DSC01621 DSC01623 DSC01624 DSC01625 DSC01626 DSC01627 DSC01628 DSC01631 DSC01632 DSC01634 DSC01635 DSC01636 DSC01637 DSC01638 DSC01639 DSC01640 DSC01641 DSC01642 DSC01643 DSC01644 DSC01645 DSC01646 DSC01647 DSC01649 DSC01653 DSC01655 DSC01656 DSC01657 DSC01658 DSC01659 DSC01660 DSC01661 DSC01663 dvor

Објавено на 19.03.2017 во Активности

Сподели го текстот

Back to Top