Четврти транснационален состанок TPМ5 во рамките на ERASMUS+ проектот „Advancing Machine Learning in Vocational Education – VALENCE“

Транснационалниот проектен состанок TPM5 се одржа на 30ти септември 2022 година во Средното општинско стручно училиште Илинден, Илинден во Македонија. Целта на состанокот беше да се координира, имплементира и оцени проектот, чија цел беше да се подобри стручното образование и обука на учениците во партнерските институции.

Состанокот започна со пристигнување и пријавување на учесници од партнерските институции. Потоа со поздравен говор се одржа официјалниот почеток на настанот. Во текот на денот детално се разговараше за главните точки од дневниот ред на состанокот.

Првата точка на дневниот ред беше актуелниот статус на административните и проектните активности. Сите партнерски институции учествуваа во дискусијата и споделија новости за нивниот напредок и предизвици. Следна точка на дневниот ред беше реализацијата, резултатите и предизвиците за IO1, IO3 и IO4. Повторно во дискусијата учествуваа сите партнерски институции кои ги споделија своите искуства и наоди.

По кратка кафе пауза, состанокот продолжи со дискусија за анализите на извештајот за обезбедување квалитет и контрола на квалитетот. Во дискусијата учествуваа сите партнерски институции кои ги споделија своите повратни информации и предлози како да се подобри квалитетот на проектот. Средбата продолжи со пауза за ручек, а учесниците имаа можност да се вмрежат и дружат.

Во втората половина на состанокот се фокусиравме на подготовката за мултипликативните настани М3 и М4. Во дискусијата учествуваа сите партнерски институции кои ги споделија своите идеи и планови за настаните. Статусот на активностите за дисеминација како што се веб, медиуми, печат и мултипликатори беше дискутиран потоа. Повторно, сите партнерски институции учествуваа во дискусијата и ги споделија своите искуства и предизвици.

Средбата заврши со завршна дискусија и заклучоци. Во дискусијата учествуваа сите партнерски институции кои ги споделија своите размислувања за состанокот и проектот. Исходот од средбата беше позитивен, при што сите учесници изразија задоволство од напредокот на проектот.

Партнери во овој проект од програмата ERASMUS + се:

Факултетот за електротехника и информациски технологии од Скопје, како носител на проектот, Средното општинско стручно училиште ИЛИНДЕН од Општина Илинден, Научниот институт Јожеф Стефан од Словенија, Школскиот центар КРАЊ од Словенија и Електротехниката школа Михајло Пупин од Нови Сад, Србија.

Објавено на 03.10.2022 во Valence

Сподели го текстот

Back to Top