Драги средношколци од СОСУ Илинден – Илинден да ве информираме дека наставата почнува во вторник (01.09.2015 година) во 08:30 часот