Заедничко дружење на учениците од IV-1 и IV-2 /генерација 2013-2017/ на патувањето низ европските метрополи