Архива за March, 2017

Посета на А.Д. ОКТА

Учениците од СОСУ „Илинден“-Илинден, од клас  I-1, насока електротехничар за компјутерска техника и автоматика ја посетија компанијата ОКТА АД . Посетата беше предводена од страна на Ирена Богдановска, а истата се одвиваше по следниов редослед: – Кратка обука за основни правила на однесување во ОКТА и безбедносни мерки; – Кратка обука за запознавање со телекомуникациските системи;…

Повеќе →

Со зеленило против загадувањето

Учениците, родителите и вработените во СОСУ „Илинден“ се приклучија во проектот „Со зеленило против загадувањето“ , којшто е во организација на Општина Илинден и ќе трае во текот на месец март. Во училишниот двор на средното училиште се засадија разни видови на дрвца како:  туја смарагд, платани,буксуси,  сливи, лешници и разни видови на сезонско цвеќе.…

Повеќе →

Oдржано предавање на психологот Елена Бојаџиевска од невладина организација „ХЕРА“ – Младински центар „Сакам да знам“

На ден 10.03.2017 година во СОСУ„Илинден“ од Илинден се одржа едукативна работилница на тема: „Младите и грижа за репродуктивно-сексуално здравје“. Предавањето беше организирано со цел превенција и навремена заштита на здравјето на младите од разни болести и навремено откривање на истите. На работилницата учествуваа учениците од втора година и имаа можност да поставуваат прашања. Секоја…

Повеќе →

ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА „ВИТЕК МАКЕДОНИЈА“

На ден 01.03.2017 во просториите на СОСУ „ИЛИНДЕН“-Илинден, во присуство на градоначалникот на Општина Илинден, директорот на училиштето, како и стручниот и наставниот кадар во училиштето, менаџерскиот тим од компанијата Витек Македонија, со седиште во ТИРЗ Бунарџик, одржа предавање за учениците од 4 година од образовните профили Електротехничар за компјутерска техника и автоматика и Електротехничар…

Повеќе →

Back to Top