Архива за April, 2020

НАСОКИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ВОНРЕДНИ ИСПИТИ

НАСОКИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ИСПИТИ ПО СТРУЧНО ТЕОРЕТСКИ ПРЕДМЕТИ И ПРАКТИЧНА НАСТАВА ЗА ВОНРЕДНИ УЧЕНИЦИ НАСОКИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИСПИТ ПО ЕЛЕКТРОНСКИ ПАТ ЗА ВОНРЕДНИТЕ УЧЕНИЦИ

КОНКУРС ЗА УПИС НА УЧЕНИЦИ ВО СОСУ „ИЛИНДЕН“ – ИЛИНДЕН ВО УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

КОНКУРС ЗА УПИС ВО УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА broshura-средно

Распоред на часови 2019/2020

Почитувани ученици, родители/старатели, наставници, СОСУ „Илинден“-Илинден ве известува дека наставата преку далечинско учење ќе се одвива согласно распоредот за часови за учебната 2019/2020 година ( во прилог подолу), а ќе се одвива од 11.00-13.30 часот и од 16.00-19.00 часот секој ден од понеделник до петок. Со почит, Зоран Арсовски СОСУ „Илинден“-Илинден РАСПОРЕД 2019/2020

Back to Top