Известувањето можете да го видите во продолжение. ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ОДЛОЖУВАЊЕ НА ПОЧЕТОКОТ НА НОВАТА УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА