Архива за March, 2021

ФОТО ПРОШЕТКА НИЗ СОСУ „ИЛИНДЕН“-ИЛИНДЕН

УЧЕНИЦИТЕ ОД СОСУ ИЛИНДЕН МЕЃУ НАЈДОБРИТЕ НА НАТПРЕВАР ПО АНГЛИСКИ ЈАЗИК

Учениците од СОСУ „Илинден“- Илинден од прва, втора и трета година меѓу најдобрите во Град Скопје на натпреварот по англиски јазик. Честитки за учениците и нивниот ментор. Им посакуваме успех на натамошните натпревари. 1st year 2nd year 3rd year (1)

Back to Top