ЗА АВГУСТОВСКИ ИСПИТЕН РОК 11.08 и 13.08.2021 год. Во СУГС Арсениј Јовков Скопје Арсениј Јовков, Боро Петрушевски, Цветан Димов, Зеф Љуш Марку, 8 ми Септември, Михајло Пупин, СОСУ „Илинден“-Илинден, Панче Арсовски.