Меморандумот денеска официјално го потпишаа градоначалникот на општина Илинден, М-р Александар Георгиевски и генералниот директор на Аспектус Фарма ДОО експорт-импорт, Константсин Фраленкоу . Аспектус Фарма е иновативна и кооперативна компанија со висок интегритет што и овозвожува високо квалитетно производство на лекови и воспоставување партнерства со глобалните фармацевтски компании за да обезбеди широк асортиман на производи…

Повеќе →