Архива за December, 2021

Извештај од реализирани активности од Акциски план за Ученички иницијативи од СОСУ „Илинден“ – Илинден

1. Активностите од акцискиот план се реализирани согласно предвидената временска рамка, подготовката траеше една недела од 15 до 19 ноември и учениците од ученичка заедница самостојно изработија едукативна активност. За успешност и задоволство од реализација на активностите на скала од 1-5 би се самооцениле со 5.   2. Ученичка заедница подготви презентација, квиз и сподели…

Повеќе →

Multiplier Event „BEST PRACTICE IN TEACHING ML & DS IN VET“ во рамките на проектот „Advancing Machine Learning in Vocational Education – VALENCE“

На ден 18.12.2021 год. (сабота) во организација на Средното општинско стручно училиште „ИЛИНДЕН“ – Илинден заедно со Факултетот за електротехника и информациски технологии при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ од Скопје,  во просториите на СОСУ Илинден во Општина Илинден, се одржа Multiplier Event „BEST PRACTICE IN TEACHING ML & DS IN VET“ во рамките на…

Повеќе →

Back to Top