Почитувани ученици, СОСУ „Илинден“-Илинден ве известува дека согласно Одлука на Влада се одложува почетокот на второто полугодие  во учебната 2021/2022 година. Со настава ќе се започне на  1 февруари 2022 година.  https://mon.gov.mk/content/?id=4458