Набавени 16 нови мрежни трансформатори

За потребите по предметот практична настава за учениците од Средното општинско стручно училиште „Илинден“-Илинден се набавија 16 нови мрежни трансформатори. Со набавката на овие трансформатори се збогати опремата во кабинетите за практична настава за профилот Електротехничар за електроника и телекомуникации и на учениците треба да им овозможи да си ги продлабочат знаењата, вештините и умеењата од областа на електрониката.

Објавено на 29.10.2016 во Општо

Сподели го текстот

Back to Top