Parallax-цитат01

Инвестирањето, осовременувањето и унапредувањето на квалитетот на воспитно-образовниот процес е еден од главните приоритети за развој на Општина Илинден.

— Општина Илинден —
Back to Top