Parallax-цитат03

Главна цел со обезбедувањето и поставувањето на новата современа техничка опрема во Средното стручно општинско училиште, е да се подигнат нормите, вредностите и стандардите во образованието и образовниот процес, со што учениците директно преку практична настава ќе можат да го прошират и зголемат обемот на своето знаење.

— Општина Илинден —
Back to Top