Учениците од СОСУ „Илинден“ во големата еколошка акција „Македонија без отпад – 2014“ – 18.10.2014 година