Посета на Џонсон Мети

Посета на Џонсон Мети

Граѓанската асоцијација „Младите Можат“

Учениците од СОСУ „Илинден“ вклучени во дебати од страна на Граѓанската асоцијација „Младите Можат“ – 27.10.2014 година

Посета на OKTA

Посета на OKTA – 12.03.2015

Посета на МЕПСО

Посета на МЕПСО – 06.03.2015

Back to Top