Short-term joined staff training event C2 во рамките на ERASMUS+ проектот „Advancing Machine Learning in Vocational Education – VALENCE“

Од 05.04.2022 до 08.04.2022 година се одржа четиридневен тренинг настан во Крањ, Словенија, чиј домаќин беше Школскиот центар Крањ од Словенија. На настанот беа вклучени девет учесници, двајца домаќини, Наташа Кристан и Урош Стерле од ШЦ Крањ – Словенија, како и седум учесници од партнерите на проектот: Стефан Златинов и Томислав Карталов од Факултетот за електротехника и информациски технологии – Македонија, Слободан Таневски и Игор Атанасов од СОСУ Илинден – Македонија, Арпад Коцис и Ермидин Елезовиќ од Електротехниката школа Михајло Пупин од Нови Сад, Србија и Примоз Кочуван од Институтот Јозеф Стефан – Словенија.

На тренинг настанот, учесниците беа поделени во две фокусни групи. Поголемата група работеше на финализирање на работата во интелектуалниот резултат О3 и произведе неколку образовни и визуелизациски алатки за подучување на концептите за машинско учење на средношколците за стручно образование и обука. Помалата група се фокусираше на обликување на наставната програма за машинско учење и наука за податоци, како што беше планирано во интелектуалниот резултат О4. Покрај неколкудневната плодна работа, патувањето во Словенија беше збогатено со социјални настани, посети на Блед, Радовљица и Смарјетна Гора. Исто така, беше направена обиколка на училишните објекти и впечатливите лаборатории, а учесниците беа поканети на средба со директорот на Школскиот центар Крањ, Јоже Дреновец.

Партнери во овој проект од програмата ERASMUS + се:

Факултетот за електротехника и информациски технологии од Скопје, како носител на проектот, Средното општинско стручно училиште ИЛИНДЕН од Општина Илинден, Научниот институт Јожеф Стефан од Словенија, Школскиот центар Крањ од Словенија и Електротехниката школа Михајло Пупин од Нови Сад, Србија.

Објавено на 11.04.2022 во Valence

Сподели го текстот

Back to Top