Басен со испитни задачи

Басен со минимум три пати повеќе испитни задачи (без решенија) во согласност со застапеноста и видовите на задачи пропишани во ревидираните испитни програми за матура по соодветните предмети.

 
Автоматика

 
Дигитална електроника и микропроцесори

 
Македонски јазик и литература

 
Бизнис

 
Програмирање

 
Телекомуникациски склопови и уреди

 
Физика

 
Дигитални системи

 
Англиски јазик

 
Електронски склопови и уреди


Историја

 

Back to Top