Информација за упис

Симнете ја информацијата за упис на овој линк.

Почитувани полуматуранти,

Средното општинско стручно училиште „ИЛИНДЕН“-Илинден ве известува дека на 14/15/16 и 17.06.2021 година ќе врши упис на ученици во прва година за учебната 2021/2022 година во следниве термини:

 1. Приемот на документи на 14.06.2021 ќе се врши по азбучен ред во периодот од 12.00 до 19.00 часот

Доставувањето на документи од страна на ученикот, родителот/старателот ќе се одвива по распоред согласно азбучниот ред од презимето, односно:

 • Од 12.00-14.00 часот- прием на документи за ученици чие презиме започнува на буквите а,б, в, г, д, ѓ, е,ж,з
 • Од 14.00-16.00 часот- прием на документи за ученици чие презиме започнува на буквите ѕ, и, ј, к, л, љ, м, н,њ
 • Од 16.00-18.00 часот- прием на документи за ученици чие презиме започнува на буквите о, п, р, с, т, ќ, у, ф, х
 • Од 18.00-19.00 часот- прием на документи за ученици чие презиме започнува на буквите ц, ч, џ, ш
 1. Приемот на документи на 15.06.2021 ќе се врши по азбучен ред во периодот од 07.00 до 19.00 часот

Доставувањето на документи од страна на ученикот, родителот/старателот ќе се одвива по распоред согласно азбучниот ред од презимето, односно:

 • Од 07.00-09.00 часот- прием на документи за ученици чие презиме започнува на буквите ц, ч, џ, ш
 • Од 09.00-11.00 часот- прием на документи за ученици чие презиме започнува на буквите с, т, ќ, у, ф, х
 • Од 11.00-13.00 часот- прием на документи за ученици чие презиме започнува на буквите м, н, њ, о, п, р
 • Од 13.00-15.00 часот- прием на документи за ученици чие презиме започнува на буквите и, ј, к, л, љ,
 • Од 15.00-17.00 часот- прием на документи за ученици чие презиме започнува на буквите ѓ, е, ж, з, ѕ
 • Од 17.00-19.00 часот- прием на документи за ученици чие презиме започнува на буквите а, б, в, г, д
 1. Приемот на документи на 16.06.2021 ќе се врши по азбучен ред во периодот од 07.00 до 19.00 часот

Доставувањето на документи од страна на ученикот, родителот/старателот ќе се одвива по распоред согласно азбучниот ред од презимето, односно:

 • Од 07.00-09.00 часот- прием на документи за ученици чие презиме започнува на буквите а, б, в, г, д
 • Од 09.00-11.00 часот- прием на документи за ученици чие презиме започнува на буквите ѓ, е, ж, з, ѕ
 • Од 11.00-13.00 часот- прием на документи за ученици чие презиме започнува на буквите и, ј, к, л, љ,
 • Од 13.00-15.00 часот- прием на документи за ученици чие презиме започнува на буквите м, н, њ, о, п, р
 • Од 15.00-17.00 часот- прием на документи за ученици чие презиме започнува на буквите с, т, ќ, у, ф, х
 • Од 17.00-19.00 часот- прием на документи за ученици чие презиме започнува на буквите ц, ч, џ, ш
 1. Приемот на документи на 17.06.2021 ќе се врши по азбучен ред во периодот од 07.00 до 15.00 часот

Доставувањето на документи од страна на ученикот, родителот/старателот ќе се одвива по распоред согласно азбучниот ред од презимето, односно:

 • Од 07.00-15.00 часот- прием на документи за ученици чие презиме започнува на буквите а- ш

НАПОМЕНИ:

-Влез на ученици од предната страна на училиштето, а излез од задната страна.

-Задолжително користење на заштитна маски од страна на сите вработени и посетители на училиштето.

-Задолжително дезинфицирање на рацете со средство за дезинфекција.

-Задолжително мерење на температура при влез во училиштето.

-Задолжително одржување на физичко растојание од минимум 2 метра во и надвор од објектот.

-Почитување на ознаките со кои се означува правец на  движење и следење на упатствата на редарите во училиштето.

-Доставување само на комплетни документи  согласно условите на конкурсот, придружени со претходно потполнета пријава за запишување, која се превзема од веб страната на Министерство за образование и наука или од училишниот веб-сајт www.sosuilinden.edu.mk

 

Со почит,                                                                                                Директор,

СОСУ „ИЛИНДЕН“ – ИЛИНДЕН                                                         Арсовски Зоран

Дата: 10.06.2021

Објавено на 10.06.2021 во Општо

Сподели го текстот

Back to Top