Посета на А.Д. ОКТА

Учениците од СОСУ „Илинден“-Илинден, од клас  I-1, насока електротехничар за компјутерска техника и автоматика ја посетија компанијата ОКТА АД . Посетата беше предводена од страна на Ирена Богдановска, а истата се одвиваше по следниов редослед:

– Кратка обука за основни правила на однесување во ОКТА и безбедносни мерки;

– Кратка обука за запознавање со телекомуникациските системи;

– Кратка обука за автоматика и електроника на електрични уреди и апарати;

– Кратка обука за мернорегулациона опрема и DCS систем во ПЕ;

– Кратка обука во делот за Хроматографија (компјутерска и друга опрема);

– Кратка обука за компјутерско следење на резервоарски парк;

– Кратка обука за мернорегулациона опрема и DCS систем ДНД..

Посетата произлезе како резултат на потпишаниот Меморандум за соработка во делот на образованието.

4 3 2 1

Објавено на 31.03.2017 во Настани

Сподели го текстот

Back to Top