ПОСЕТА НА ВИТЕК МАКЕДОНИЈА И НА КЕМЕТ ЕЛЕКТРОНИКС

На ден 09.03.2018 учениците од четврта година имаа можност да ја посетат компанијата Витек Македонија и да го разгледаат производствениот процес, како и продуктите  што се произведува во компанијата.

Исто така на ден 15.03.2018  дел од учениците од втора и прва година ја посетија и компанијата Кемет Електроникс, каде проследија  предавање за компанијата, а потоа се разгледаа производствените погони. Посетите и предавањата од страна на менаџерите на компаниите произлегуваат од Меморандумите за соработка во областа на образованието , потпишани помеѓу Градоначалникот на Општина Илинден и менаџментот на компаниите.

Објавено на 23.03.2018 во Општо

Сподели го текстот

Back to Top