Реализирана едукативна работилница на тема: „Превенција од ХИВ/СИДА и СПИ“

СОСУ „Илинден“-Илинден, во соработка со „Црвен крст, ОО Гази Баба-Скопје“, реализираше едукативна работилница  во времетраење од еден училишен час за 20-тина ученици од 1-4 година, на тема: „Превенција од ХИВ/СИДА и СПИ (Сексуално преносливи инфекции)“. Целта на работилницата беше учениците да стекнат одредени сознанија за сексуално преносливите болести, да знаат да ги препознааваат и превенираат евентуалните инфекции.

Објавено на 06.12.2022 во Општо

Сподели го текстот

Back to Top