Стипендии од 3.500 денари за учениците во дуалните паралелки

Министерството за образование и наука од наредната учебна година, ги зголемува стипендиите за учениците од средните стручни училишта, со што дополнително ќе ги стимулира учениците кои своето образование ќе го продолжат во едно од стручните средни училишта во земјава.

МОН обезбеди фонд за 2.200 стипендии за ученици од прва година, во вкупна вредност од околу 60 милиони денари, што е 10 кратно зголемен буџет во однос на минатата учебна година.

Со овој фонд предвидено е 1500 ученици кои ќе се запишат во паралелки во стручно образование во кои ќе се реализира практично образование со зголемен број на часови согласно програмите за стручно образование ќе добиваат месечен износ од 3.500 денари за 9 месеци во годината, 500 ученици кои реализираат наставни планови и програми за стручно оспособување и стручно образование од тригодишно траење ќе добиваат исто така по 3500 денари месечно, додека 200 ученици од прва година кои реализираат наставни планови ипрограми од: електротехничка струка, градежно-геодетска струка, угостителско-туристичка струка, земјоделско-ветеринарна струка, машинска струка или текстилно-кожарска струка ќе добиваат месечен износ од 2200 денари.

Објавено на 02.04.2021 во Општо

Сподели го текстот

Back to Top