Успешно реализирана вежба за евакуација во случај на елементарна непогода

    ВО СРЕДНОТО ОПШТИНСКО СТРУЧНО УЧИЛИШТЕ „ИЛИНДЕН“-ИЛИНДЕН НА 15.12.2022 ГОДИНА (ЧЕТВРТОК), СО ПОЧЕТОК ВО 12.15 ЧАСОТ, ВО УЧИЛИШТЕТО СЕ  ИЗВЕДЕ СИМУЛАЦИОНА ВЕЖБА ЗА ЕВАКУАЦИЈА ВО СЛУЧАЈ НА ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ (ЗЕМЈОТРЕС И ПОЖАР).

     ВЕЖБАТА ЈА ОРГАНИЗИРАА ОПШТИНА ИЛИНДЕН И СОСУ „ИЛИНДЕН“, А СЕ РЕАЛИЗИРАШЕ ВО СОРАБОТКА СО ЦРВЕН КРСТ НА ГРАД СКОПЈЕ.

     ЦЕЛТА НА ВЕЖБАТА Е УЧЕНИЦИТЕ И СИТЕ ВРАБОТЕНИ ДА СЕ ЗАПОЗНААТ СО ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ЕВАКУАЦИЈА, КАКО И  ДА СЕ ПРОВЕРИ ФУНКЦИОНАЛНОСТА НА ПЛАНОТ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ВО СЛУЧАЈ НА ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ.

     ЦЕЛОКУПНАТА ВЕЖБА ТРАЕШЕ 35 МИНУТИ И СЕ ОДВИВАШЕ СПОРЕД ОДНАПРЕД УТВРДЕНИТЕ ПРОЦЕДУРИ.

     ПО ЗАВРШУВАЊЕ НА ВЕЖБАТА СЕ КОНСТАТИРАШЕ ДЕКА УЧИЛИШТЕТО И СИТЕ ЧИНИТЕЛИ ВО НЕГО СЕ ЦЕЛОСНО ПОДГОТВЕНИ ЗА ЕВЕНТУАЛНА ЕВАКУАЦИЈА ВО РЕАЛНА СИТУАЦИЈА.

     УПРАВАТА НА УЧИЛИШТЕТО ИСКАЖУВА БЛАГОДАРНОСТ ДО СИТЕ ЗА ЦЕЛОСНАТА ПОСВЕТЕНОСТ И СОРАБОТКАТА ПРИ ИЗВРШУВАЊЕ  НА ПОСТАВЕНАТА ЗАДАЧА.

Објавено на 16.12.2022 во Општо

Сподели го текстот

Back to Top