УЧЕСТВО НА ДРЖАВНИТЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ НАТПРЕВАРИ

На 40-тиот државен електротехнички натпревар, организиран од Здружението на електротехнички, машински и сообраќајни училишни центри, одржан на 04.05.2023 и 05.05..2023 во Охрид, нашето училиште го претставуваа два ученика. Михаил Кузмановски под менторство на проф. Васко Цветковски, кој се натпреваруваше во квалификација Електротехничар за компјутерска техника и автоматика и се стекна со Диплома за освоено трето место и Дамјан Димитриевски под менторство на проф.Христина Стојановска, кој се натпреваруваше во квалификација Електротехничар за електроника и телекомуникации и се пласираше на осмо место.  Училиштето упатува честитки и изразува благодарност до двајцата за нивниот ангажман и покажаните резултати, како и до нивните ментори.

Објавено на 07.05.2023 во Општо

Сподели го текстот

Back to Top