Обука на наставниците и учениците за продукција на мултимедијални интернет содржини во контекст на меѓуетничката интеграција во образованието во Хотел Континентал во која беа вклучени ученици и професори од СОСУ “Илинден”. Оваа обука имаше за цел да се вклучат средношколци од различна етичка припадност, националност , религија и пол кои расменуваат мислења, аргументираат и практикуваат…

Повеќе →