Архива за December, 2014

Учениците од средното општинско стручно училиште на општински натпревар по математика

Учениците од СОСУ “Илинден” на ден 24.01.2015 година учествуваа на општински натпревар по предметот математика организиран од стноторана на Сојузот на математичари на Македонија. Натпреварот се одржа во просториите на СОСУ “Илинден”- Илинден, на кој учествуваа вкупно 13 ученици од I(прва) и II(втора) година.

Доделување награди на учениците од СОСУ„Илинден“ за покажување посебен успех и интерес во учењето

Со Одлука на Наставнички совет по предлог на класните раководители учениците кои покажаа посебен успех и интерес во учењето добија пофалници и симболични награди со училишен прибор и литература. Наградите ќе им послужат како сатисфакција на сопствениот труд и успех и како мотивација за успех и продлабочување на сопствените знаења во иднина. Наградите им ги…

Повеќе →

Презентацијата на компанијата Џонсон Мети-Бунарџик, спроведена на 18 Декември 2014 година во СОСУ„Илинден“Илинден

Целта на презентацијата беше да се запознаат учениците со работата на компанијата како и на поедини оддели, а воедно и за можноста за вработување по завршување на соодветното образование за да имаат основна слика и информации за компанијата при посетата на учениците во истата. Предавањето беше интерактивно, со Power Point презентација, како и презентација на…

Повеќе →

Back to Top