ЗЕЛЕНА ОПШТИНА ИЛИНДЕН

Вработените и  учениците од СОСУ „Илинден“-Илинден и оваа година во рамки на проектот „Зелена Општина Илинден“, организирана од Општина Илинден, активно се вклучија во акцијата за засадување на  садници во атарот на с. Ајватовци.  Паралелно со засадувањето на садниците, се чистеше и природата од пластични шишиња и останати отпадоци. Целта беше да се раззелени и разубави нашата околина, но и да се допринесе за подобрување на квалитетот на воздухот во нашата општина, а учениците да се стекнат со навики за пошумување и  грижа за околината. 

Исто така  во училниците се исчистија  прозорците, клупите и столчињата, а во училишниот двор се искоси тревата, се отстранија исушените дрвца и се засадија нови.

Управата на училиштето им се заблагодарува на сите учесници во акцијата.

Објавено на 30.11.2023 во Општо

Сподели го текстот

Back to Top