Parallax-цитат04

Со воведувањето на средно образование станува реалност она што за многумина порано беше само желба, учениците да го продолжат образованието во местото на живеење, да не патуваат до другите населби и притоа да заштедат на време, а нивните родители да заштедат на финансиски средства.

— Општина Илинден —
Back to Top