Граѓанската асоцијација „Младите Можат“

Опис

Учениците од СОСУ „Илинден“ вклучени во дебати од страна на Граѓанската асоцијација „Младите Можат“ – 27.10.2014 година

Back to Top