Вработени

Вработени во СОСУ „ИЛИНДЕН“

Директор / Стручни служби / Наставен кадар

Зоранче Арсовски

Директор

Профил

Зоранче Арсовски

Фросина Каранфиловска

Психолог

Профил

Фросина Каранфиловска

Игор Атанасов

Професор

Профил

Игор Атанасов

Катерина Јанева

Професор

Профил

Катерина Јанева

Дијана Јаковлевска

Професор

Профил

Дијана Јаковлевска

Јулијана Атанасовска

Професор

Профил

Јулијана Атанасовска

Слободан Таневски

Професор

Профил

Слободан Таневски

Христина Стојановска

Професор

Профил

Христина Стојановска

Христина Стојановска

Професор

Профил

Христина Стојановска

Габриела Петровски

Професор

Профил

Габриела Петровски

Бојан Чесмаџиски

Професор

Профил

Бојан Чесмаџиски

Ирена Ангеловска

Професор

Профил

Ирена Ангеловска

Ивана Теовска

Професор

Профил

Ивана Теовска

Зорка Шонтевска Грамбозова

Професор

Профил

Зорка Шонтевска Грамбозова

Васко Цветковски

Професор

Профил

Васко Цветковски

Мартина Павловска

Професор

Профил

Мартина Павловска

Горан Стаменков

Професор

Профил

Горан Стаменков

Даниела Костадиновиќ

Професор

Профил

Даниела Костадиновиќ

Билјана Петрушевска Митиќ

Професор

Профил

Билјана Петрушевска Митиќ

Александра Јанев

Професор

Профил

Александра Јанев

Неколку корисни линкови

Спортски Игри   Skoool   Плагијати   Патент МК   Национална програма за развој на образованието   Наука МК   Државна Матура   Конкурси за стипендии   Е-учебници   Прашањата за екстерното тестирање   Закони од областа на образованието   Е-Дневник   Државен испитен центар   Центар за стручно образование и обука   Биро за развој на образованието   1000 Книги

За подетални информации околу средното образование можете да посетите некои од овие линкови.

Leave a reply

Back to Top