Вработени

Вработени во СОСУ „ИЛИНДЕН“

Директор / Стручни служби / Наставен кадар

Зоранче Арсовски

Директор

Профил

Зоранче Арсовски

Фросина Каранфиловска

Психолог

Профил

Фросина Каранфиловска

Игор Атанасов

Професор

Профил

Игор Атанасов

Јовче Петковски

Професор

Профил

Јовче Петковски

Катерина Јанева

Професор

Профил

Катерина Јанева

Дијана Јаковлевска

Професор

Профил

Дијана Јаковлевска

Јулијана Атанасовска

Професор

Профил

Јулијана Атанасовска

Дејан Димитриевиќ

Професор

Профил

Дејан Димитриевиќ

Марија Зоксимовска

Професор

Профил

Марија Зоксимовска

Каролина Петрова

Професор

Профил

Каролина Петрова

Слободан Таневски

Професор

Профил

Слободан Таневски

Кирил Крстевски

Професор

Профил

Кирил Крстевски

Христина Стојановска

Професор

Профил

Христина Стојановска

Олгица Бошевска

Професор

Профил

Олгица Бошевска

Ангелка Андрески

Професор

Профил

Ангелка Андрески

Христина Стојановска

Професор

Профил

Христина Стојановска

Фросина Ристовска

Професор

Профил

Фросина Ристовска

Габриела Петровски

Професор

Профил

Габриела Петровски

Бојан Чесмаџиски

Професор

Профил

Бојан Чесмаџиски

Маја Николовска

Професор

Профил

Маја Николовска

Силвија Мироновска

Професор

Профил

Силвија Мироновска

Ирена Ангеловска

Професор

Профил

Ирена Ангеловска

Јован Георгиевски

Професор

Профил

Јован Георгиевски

Елисавета Ангеловска

Професор

Профил

Елисавета Ангеловска

Неколку корисни линкови

Спортски Игри   Skoool   Плагијати   Патент МК   Национална програма за развој на образованието   Наука МК   Државна Матура   Конкурси за стипендии   Е-учебници   Прашањата за екстерното тестирање   Закони од областа на образованието   Е-Дневник   Државен испитен центар   Центар за стручно образование и обука   Биро за развој на образованието   1000 Книги

За подетални информации околу средното образование можете да посетите некои од овие линкови.

Leave a reply

Back to Top