ЗБОГАТЕН БИБЛИОТЕЧНИОТ ФОНД ВО УЧИЛИШТЕТО

Училишната библиотека во СОСУ „Илинден“-Илинден се збогати со околу стотина значајни стручни изданија од областа на техниката, технологијата, економијата и компјутерите. Овие книги беа обезбедени како донација од родител на наш ученик од третта година. Раководството на СОСУ „Илинден“  искажува голема благодарност до родителот и се надеваме дека овој позитивен пример за општествена одговорност ќе го следат и други физички лица и правни субјекти и ќе инвестираат во образованието и воспитанието на нашите ученици.

Објавено на 29.10.2016 во Општо

Сподели го текстот

Back to Top