ПОКАНА ЗА КОНЦЕРТ НА УЧИЛИШНИОТ БЕНД НА СОСУ Програма плакат