Архива за September, 2020

РАСПОРЕДИ

Распоред за користење на простории за физичко присуство РАСПОРЕД 2020-2021 Распоред за настава од далечина Распоред за ПРАКТИЧНА НАСТАВА со физичко присуство Распоред за користење на простории за настава од далечина

ПРОТОКОЛ ЗА РАБОТА, КУЌЕН РЕД И КОДЕКСИ

Кодекс на однесување на наставниците Кодекс на однесување на родители Кодекс на однесување на учениците КУЌЕН РЕД 2020-2021 Протокол за работа на СОСУ Илинден

Извештај од интегрална евалуација

Извештај од интегрална евалуација Нацрт извештај до училиштето

Методичко дидактички насоки за имплементација на Нaставни Програми во учебната 2020/2021 година во услови на пандемија

Методичко дидактички насоки за имплементација на Нaставни Програми во учебната 2020/2021 година во услови на пандемија

Распоред на часови за учебната 2020/2021 и Распоред на Дополнителни/Додатни часови

Распоред за дополнителна и додатна настава Распоред на часови 2020/2021

План за изведување настава, алгоритам за постапување и протокол

Протокол за средно 27.08.2020-1 АЛГОРИТАМ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ ВО УЧИЛИШТЕ ВО СЛУЧАЈ НА ПОЈАВА НА ДЕТЕ ПОТВРДЕНО НА КОВИД-19_31.08.2020-2 План за одржување настава во основно и средно образование финал-3

Back to Top